La Central Integrada de Mercaderies del Vallès fou promoguda per CIMALSA, empresa pública de la Generalitat de Catalunya, amb l’objectiu d’oferir un espai amb condicions òptimes d’ubicació i servei per a les empreses de transport de mercaderies per carretera.
 
En funcionament des del 1997, és la gran plataforma logística d’alta rotació de la regió metropolitana de Barcelona, amb més de 270.000 m2 de naus i patis de maniobra repartides en una superfície de 44  ha. entre dues grans vies de comunicació,  l’AP-7 i la C-33. Amb accessos controlats i vigilats, constitueix un recinte tancat i segur per a les empreses del sector.
 
Els propietaris estan constituïts en una Supracomunitat de Propietaris, el que permet tenir la CIM en perfectes condicions de manteniment. En aquest context, i per encàrrec dels propietaris, CIMALSA actua com a administradora i gestora de la Central, amb l’objectiu de mantenir la seva operativitat i funcionalitat.
 
La Central en xifres:
 
Superfície logística
274.591 m2
Núm. empreses
51
Núm. Treballadors (2018)  
3.130
 

La Central Integrada de Mercancías del Vallès fue promovida por CIMALSA, empresa pública de la Generalitat de Cataluña, con el objetivo de ofrecer un espacio con condiciones óptimas de ubicación y servicio para las empresas de transporte de mercancías por carretera.

 

En funcionamiento desde 1997, es la gran plataforma logística de alta rotación de la región metropolitana de Barcelona, con más de 270.000 m2 de naves y patios de maniobra repartidas en una superficie de 44 ha. entre dos grandes vías de comunicación, la AP-7 y la C-33. Con accesos controlados y vigilados, constituye un recinto cerrado y seguro para las empresas del sector.

 

Los propietarios están constituidos en una Supracomunidad de Propietarios, lo que permite tener la CIM en perfectas condiciones de mantenimiento. En este contexto, y por encargo de los propietarios, CIMALSA actúa como administradora y gestora de la Central, con el objetivo de mantener su operatividad y funcionalidad.

 

La Central en cifras:

 

Superficie logística

274.591 m2

Núm. empresas

51

Núm. trabajadores (2018)  

3.130